[Slideshow Image 1] [Slideshow Image 2] [Slideshow Image 3] [Slideshow Image 4] [Slideshow Image 5] [Slideshow Image 6]

Digander Wireless utvecklar mobila tjänster, både i eget varumärke och på uppdrag från kunder.

Vi är fokuserade på mobila tjänster och har genom åren upparbetat en gedigen kunskap och förståelse över de möjligheter som dagens mobiltelefoner och mobilnät erbjuder. Genom samarbete och egna plattformar kan vi bland annat erbjuda mobil betalning, sms/mms tjänster, portaler, positioneringstjänster och utveckling av mobila applikationer ("Apps") inkl distribution via App Store och Android Market.

Vi har också plattformar för så kallad maskin-maskin kommunikation (M2M), där vi t.ex. levererar en totallösning för betalning och övervakning av t.ex. varuautomater.

Med gedigen erfarenhet från teknik-, produkt- och affärsutveckling kan vi bidra med rådgivning, utveckling eller totalansvar för dina mobila lösningar.